ตารางการให้บริการ

ห้องตรวจโรคทั่วไป
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 น.-12.00 น. และ เวลา 13.00 น.-16.00 น.

**************************************************************************

คลินิคโรคความดัน
เปิดบริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.- 12.00 น.

**************************************************************************

คลินิคสุขภาพเด็กดี
ให้บริการฉีดวัคซีนในเด็ก เปิดบริการทุกวันพุธ
ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.- 12.00 น.

**************************************************************************

คลินิคโรคไต
เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 4 ของเดือน
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -12.00 น.

**************************************************************************

คลินิควัณโรค
เปิดให้บริการทุกวันอังคารที่ 1 ของเดือน
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -12.00 น.

**************************************************************************

คลินิคฝากครรภ์
– รับฝากครรภ์(รายใหม่) เฉพาะวันจันทร์
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
– รับฝากครรภ์(รายเก่า) วันอังคาร
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.00 น.
– รับฝากครรภ์ (ในรายที่มีความเสี่ยง)วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น.

**************************************************************************

คลินิคหอบหืด
ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -12.00 น.

**************************************************************************

คลินิคโรคหัวใจ
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -12.00 น.

**************************************************************************

คลินิคจิตเวช
เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -12.00 น.

**************************************************************************

คลินิคแพทย์แผนไทย
ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์
เปิดให้บริการ เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์
เปิดให้บริการ เวลา 16.00 น. – 20.00 น.

**************************************************************************

ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน
เปิดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่แผนกฉุกเฉิน ตึกหลวงพ่อคูณ

**************************************************************************

คลินิคทันตกรรม
ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น.-12.00 น.
นอกเวลาราชการวันจันทร์ – พฤหัสบดี
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.30 น.-20.00 น.
วันเสาร์
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
วันอาทิตย์ ปิดให้บริการ

**************************************************************************

คลินิคเบาหวาน
เปิดบริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.- 12.00 น.

**************************************************************************

คลินิคโรคหัวใจ วาร์ฟาลีน
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -12.00 น.

**************************************************************************

คลินิคเวชกรรมฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์
เปิดให้บริการ เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
นอกเวลาราชการ เสาร์ – อาทิตย์
เปิดให้บริการ เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

**************************************************************************