ติดต่อเรา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลหนองบุญมาก ในวันและเวลาราชการ 08.00 น. – 16.00 น.
          งานผู้ป่วยนอก โทร. 044-330105-6 ต่อ 109
          คลินิกทันตกรรม โทร. 044-330105-6 ต่อ 314
          นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โทร.044-330105-6 ต่อ 300,312
          ที่อยู่ : 198 หมู่ 4 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410
          เพจเฟสบุ๊ค : Facebook

โรงพยาบาลเครือข่าย

        สำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมา : 044-465010-5
        โรงพยาบาลมหาราช (อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) : 044-255996
        โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา : 044-395000
        โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา : 044-342666 หรือ 044-306018
        โรงพยาบาลมหาราช : 044-235000
        โรงพยาบาลโชคชัย : 044-491161
        โรงพยาบาลเสิงสาง : 044-447048
        โรงพยาบาลครบุรี : 044-444490
        โรงพยาบาลปักธงชัย : 044-441011
        โรงพยาบาลวังน้ำเขียว : 044-228622
        โรงพยาบาลหนองกี่ : 044-653315
        โรงพยาบาลค่ายสุรนารี : 044-273370

หน่วยงานราชการต่างๆ

        สสอ.หนองบุญมาก : 044-490096
        ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก : 044-490098
        สถานีตำรวจหนองบุญมาก : 044-490101-2
        เทศบาลหนองหัวแรด : 044-330189
        เทศบาลแหลมทอง : 044-756435
        การไฟฟ้าหนองบุญมาก : 044-490085
        ธนาคารกรุงไทย (โชคชัย) : 044-491700-4

เบอร์สายด่วนต่างๆ

        หน่วยแพทย์ฉุกเฉินทั่วไทย : 1669
        เหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด : 191
        แจ้งเหตุไฟไหม้ : 199
        เสายด่วนหลักประกันสุขภาพ : 1330
        สำนักงานประกันสังคม : 1506
        สายด่วยสุขภาพจิต : 1667
        แจ้งเบาะแสยาเสพติด : 1386
        สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ : 1133
        สอบถามเส้นทาง : 1543