ข้อแนะนำการใช้ยา


ข้อแนะนำการใช้ยา


 • อย่าเก็บยาไว้ในที่อับชื้น ร้อน หรือ แสงแดดส่องถึง

 • ดูฉลากยาให้แน่นอนก่อนรับประทาน และ รับประทานตามแพทย์สั่ง เก็บยาไว้ในที่สูง อย่าให้เด็กหยิบเล่นได้

 • ยาก่อนอาหาร รับประทานก่อนอาหารอย่างน้อย ครึ่ง ชั่วโมง

 • ยาหลังอาหาร รับประทานหลังอาหารอย่างน้อย สิบห้า นาที

 • ยาลดกรด ยาโรคกระเพราะ รับประทานหลังอาหาร หนึ่ง ชั่วโมง

 • ยาแก้ปวด ลดไข้ ต้องรับประทานพร้อมอาหาร อย่ารับประทานตอนท้องว่าง

 • ยาน้ำรับประทานสำหรับเด็ก ใช้แล้วเกิน 7 วัน ควรทิ้งเสีย

 • ยาหยอดหู หยอดตา เมื่อใช้หยอดจนหายจากอาการป่วยแล้ว ห้ามนำมาใช้คราวหลังอีก ควรทิ้งเสีย

 • ยาที่เปลี่ยนลักษณะ รส – กลิ่น – สี ควรทิ้งเสีย

 • ห้ามใส่ยาสลับซอง เพราะยาแต่ละอย่าง มีวิธีการรับประทานที่ไม่เหมือนกัน

 • ยาภายนอกปิดฉลากสีแดง ห้ามรับประทาน

 • ยาที่มีตะกอน ต้องเขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้

 • รับประทานยาแล้ว หากรู้สึกผิดปกติ เช่น มีลมพิษ คันตามตัว หน้ามืด ใจสั่น ให้หยุดยา ให้ปรึกษาแพทย์ทันที


*** มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ***