เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ประวัติโรงพยาบาล อำเภอหนองบุญมาก เดิมชื่ออำเภอหนองบุนนาก ซึ่งแยกออกจากอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอหนองบุนนาก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านซับหวาย หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบุนนาก ขณะนั้น (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลหนองหัวแรต) ซึ่งได้รับบริจาคที่ดิยจาก นางเง็กเจ๋ง และนายประสงค์ ศรีหิรัญรัตน์ เป็นจำนวนเนื้อที่ 100 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นศูนย์ราชการอำเภอ

———————————————————————–

ประวัติโรงพยาบาลหนองบุญมาก

 • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2531
  นายฮุ้น นางเหลื่อม และนายสุพง เมฆวิชัย
  ได้อุทิศที่ดินถวายในพระราชกุศลให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลประจำกิ่งอำเภอหนองบุนนาก ขณะนั้น โดยเริ่มแรกได้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลหนองบุนนาก สาชาโชคชัย บนเนื้อที่ 23 ไร่ เพื่อบริการประชาชนในเขตอำเภอหนองบุญมาก
  โดยมี นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์
  เป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาล

———————————————————————–

 • 26 เมษายน 2534
  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง
  โดยมี แพทย์หญิง ชุลีพร จิระพงษา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

———————————————————————–

 • 4 ธันวาคม 2537
  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
  โดยมี นายแพทย์ สมยศ กิตติมั่นคง เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

———————————————————————–

 • 27 กรกฏาคม พ.ศ.2552
  ยกสถานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง
 • โดยมี นายแพทย์ สมบัติ วัฒนะ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

———————————————————————–

 • 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  นายแพทย์ภานุวัฒณ์ มหรรณพนที มารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

———————————————————————–

 • 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  แพทย์หญิงจงรัก สุวรรณรัตน์ มารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

———————————————————————–