ประกาศรับสมัครงาน 12- 24 กรกฏาคม 2561

ประกาศเปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาลหนองบุญมากเประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก ตามรายละเอียดดังนี้
……………………………………………………………………
– ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนกงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
……………………………………………………………………
….สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12- 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
…สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044-330105-6 ต่อ 120

  

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยผ่านทางลิ้งด้านล่าง

http://www.etda.or.th/iup   และ   www.facebook.com/etda.thailand