ประกาศรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน…
โรงพยาบาลหนองบุญมากเปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน 
จำนวน ุ6 ตำแหน่ง 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก รายละเอียดตามแนบมาดังนี้

– ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.- 16.30 น.( เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-330105-6 ต่อ 120

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.