ประกาศรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลหนองบุญมากมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน 
จำนวน ุ5 ตำแหน่ง 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รายละเอียดตามแนบมาดังนี้

– ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
..
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.- 16.30 น.( เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-330105-6 ต่อ 120

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.