โรงพยาบาลหนองบุญมาก ได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:42 น. โรงพยาบาลหนองบุญมาก โดย นายแพทย์ภาณุวัฒน์ มหรรณพนที ได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) โดยนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ อิมแพคเมืองทองธานี

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.