ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

แจ้งแนวปฎิบัติการให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Quadrupte test

ดาวโหลดไฟล์ : แจ้งแนวปฎิบัติการให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Quadrupte test

แจ้งจำนวนโควตาพิเศษสำหรับโครงการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคเพื่อพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2564

หนังสือ แจ้งจำนวนโควตาพิเศษสำหรับโครงการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคเพื่อพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม Big cleaning day บริเวณร้านค้าสวัสดิการ

วันนี้ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงจงรัก สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก นำบุคลากร Big cleaning day ร้านค้าสวัสดิการเพื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง และขอขอบพระคุณเทศบาลแหลมทองและเทศบาลหนองหัวแรตพร้อมทีมงานที่ให้การสนับสนุนรถฉีดน้ำมาช่วยทำความสะอาด ขอบพระคุณมากๆครับ