รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันสัตว์เลี้ยงที่บ้านกันแล้วหรือยัง?

สุนัข..แมว..สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้หมด ป้องกันเสียวันนี้เพื่อชีวิตของคนที่คุณรัก

คปสอ.หนองบุญมาก และคณะกรรมการบริหาร ต้อนรับ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ มหรรณพนที

คปสอ.หนองบุญมาก และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองบุณมาก ต้อนรับ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ มหรรณพนที มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

งานเลี้ยงส่ง นายแพทย์ สมบัติ วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปักธงชัย

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกัน 4 สายพันธ์ !

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ทั้งนี้เชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี เพื่อลดความรุนแรงของโรค การรับวัคซีนป้องกันเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่

ดังนั้น จึงต้องมีการฉีดวัคซีนทุกปีไข้หวัดใหญ่ป้องกัน 4 สายพันธ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน.

โรงพยาบาลหนองบุญมาก ฉีดเข็มละ 450 บาท

#สอบถามเพิ่มเติมโทร : 044-330105-6 ต่อ 109 (งานผู้ป่วยนอก) ในวันและเวลาราชการ

ผู้มีสิทธิประกันสังคมเข้ารับบริการ ถอนฟัน-ขุดหินปูน-อุดฟัน-ผ่าฟันคุด ฟรี 900 บาทต่อปี!

แจ้งผู้มีสิทธิประกันสังคมทุกสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกท่านทราบ

>> บัดนี้สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มวงเงินแก่ผู้มีสิทธิประกันสังคมเข้ารับบริการ ถอนฟัน-ขุดหินปูน-อุดฟัน-ผ่าฟันคุด ฟรี 900 บาทต่อปี (โดยไม่ต้องสำรองจ่ายอีกต่อไป)

***หมายเหตุ: หากใช้บริการครบ 900 บาทต่อปีแล้ว ในส่วนที่เกินจากนั้นผู้ประกันตนต้องชำระค่าบริการทันตกรรมที่เกินทุกกรณี****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สายด่วน 1506 หรือ สถานพยาบาลใกล้บ้าน