ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

ตามที่โรงพยาบาลหนองุญมาก ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตามที่ประกาศแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ดำเนินการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 : Download

ดาวน์โหลดเอกสาร 2 : Download

ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 19-30 สิงหาคม 2562 เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 7 อัตรา

ประกาศรับมัครงาน..
โรงพยาบาลหนองบุญมาก เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้

– ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19- 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044 330105-6 ต่อ 120

ดาวน์โหลด PDF : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19-30 ส.ค. 62

ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2562 เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับมัครงาน.. โรงพยาบาลหนองบุญมาก เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้

– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม. – 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044 330105-6 ต่อ 120

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรับสมัครงาน 1 – 19 กรกฎาคม 2562

Facebook : งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ประกาศรับสมัครงาน 22 เมษายน. – 17 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหนองบุญมาก เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน. – 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลหนองบุญมากมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน 
จำนวน ุ6 ตำแหน่ง 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รายละเอียดตามแนบมาดังนี้
….

– ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.หนองบุญมาก)
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย ) 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก)

….

รับสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหนองบุญมาก โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.- 16.30 น.( เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-330105-6 ต่อ 120

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

ประกาศรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลหนองบุญมากมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน ุ6 ตำแหน่ง 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รายละเอียดตามแนบมาดังนี้

– ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.หนองบุญมาก)
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย ) 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก)

รับสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหนองบุญมาก โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 – มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.- 16.30 น.( เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-330105-6 ต่อ 120

ประกาศรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลหนองบุญมากมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน 
จำนวน ุ5 ตำแหน่ง 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รายละเอียดตามแนบมาดังนี้

– ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
..
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.- 16.30 น.( เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-330105-6 ต่อ 120

ประกาศรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน…
โรงพยาบาลหนองบุญมากเปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน 
จำนวน ุ6 ตำแหน่ง 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก รายละเอียดตามแนบมาดังนี้

– ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.- 16.30 น.( เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-330105-6 ต่อ 120