ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ดาวน์โหลดไฟล์ : PDF

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

          ด้วยโรงพยาบาลหนองบุญมากมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่
นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนคราชสีมา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
———————————————————–
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ : Download
———————————————————–