ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

          ด้วยโรงพยาบาลหนองบุญมากมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่
นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนคราชสีมา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
———————————————————–
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ : Download
———————————————————–

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

ตามที่โรงพยาบาลหนองุญมาก ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตามที่ประกาศแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ดำเนินการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 : Download

ดาวน์โหลดเอกสาร 2 : Download

ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 19-30 สิงหาคม 2562 เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 7 อัตรา

ประกาศรับมัครงาน..
โรงพยาบาลหนองบุญมาก เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้

– ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19- 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044 330105-6 ต่อ 120

ดาวน์โหลด PDF : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19-30 ส.ค. 62

ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2562 เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับมัครงาน.. โรงพยาบาลหนองบุญมาก เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้

– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม. – 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044 330105-6 ต่อ 120

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรับสมัครงาน 1 – 19 กรกฎาคม 2562

Facebook : งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ประกาศรับสมัครงาน 22 เมษายน. – 17 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหนองบุญมาก เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน. – 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)