งานแสดงมุฑิตา 25 กันยายน 2560

วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานแสดงมุฑิตา คุณทัศนีย์ สัจธรรม และคุณหมื่น สุวรรณรักษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกหลวงพ่อคณ #โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ปลูกดอกดาวเรือง 30 สิงหาคม 2560

ดาวเรืองบาน ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 #โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกัน 4 สายพันธ์ !

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ทั้งนี้เชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี เพื่อลดความรุนแรงของโรค การรับวัคซีนป้องกันเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่

ดังนั้น จึงต้องมีการฉีดวัคซีนทุกปีไข้หวัดใหญ่ป้องกัน 4 สายพันธ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน.

โรงพยาบาลหนองบุญมาก ฉีดเข็มละ 450 บาท

#สอบถามเพิ่มเติมโทร : 044-330105-6 ต่อ 109 (งานผู้ป่วยนอก) ในวันและเวลาราชการ

ผู้มีสิทธิประกันสังคมเข้ารับบริการ ถอนฟัน-ขุดหินปูน-อุดฟัน-ผ่าฟันคุด ฟรี 900 บาทต่อปี!

แจ้งผู้มีสิทธิประกันสังคมทุกสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกท่านทราบ

>> บัดนี้สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มวงเงินแก่ผู้มีสิทธิประกันสังคมเข้ารับบริการ ถอนฟัน-ขุดหินปูน-อุดฟัน-ผ่าฟันคุด ฟรี 900 บาทต่อปี (โดยไม่ต้องสำรองจ่ายอีกต่อไป)

***หมายเหตุ: หากใช้บริการครบ 900 บาทต่อปีแล้ว ในส่วนที่เกินจากนั้นผู้ประกันตนต้องชำระค่าบริการทันตกรรมที่เกินทุกกรณี****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สายด่วน 1506 หรือ สถานพยาบาลใกล้บ้าน