ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์

โรงพยาบาลหนองบุญมาก ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

Download PDF : ยกเลิกประกาศ

การซ้อมใหญ่ อบรมอัคคีภัย 22 ธ.ค. 60

โรงพยาบาลหนองบุญมาก ได้จัดการอบรมอัคคีภัยขึ้น ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 และได้มีการฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงในการฝึกอบรมวันที่ 3