รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันสัตว์เลี้ยงที่บ้านกันแล้วหรือยัง?

สุนัข..แมว..สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้หมด ป้องกันเสียวันนี้เพื่อชีวิตของคนที่คุณรัก