ประกาศรับสมัครงาน 9-20 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาลหนองบุญมากเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองบุญมากในตำแหน่งต่อไปนี้
…………………………………………………………………………………………

– ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

…………………………………………………………………………………………

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9- 20 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ
สามถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.044-330105-6 ต่อ 120