โรงพยาบาลหนองบุญมาก รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลหนองบุญมาก รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.