ประกาศรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลหนองบุญมากมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน 
จำนวน ุ6 ตำแหน่ง 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รายละเอียดตามแนบมาดังนี้
….

– ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.หนองบุญมาก)
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย ) 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก)

….

รับสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหนองบุญมาก โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.- 16.30 น.( เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-330105-6 ต่อ 120

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.