วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปัญหายาเสพติดเป็นสิ่งทำลายสังคม ร่วมกันรณรงค์ให้สังคมของเราห่างไกลยาเสพติดกันนะครับ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.