อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน กลุ่มโรงพยาบาลหนองบุญมาก

ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์วัชรพงษ์ พิมพา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน กลุ่มโรงพยาบาลหนองบุญมาก พร้อมทั้งคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองบุญมาก และได้ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.