อบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายชัยรัตน์ ทับทอง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองบุญมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกหลวงพ่อคูณฯ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.