กิจกรรมอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยทำงาน ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Dpac ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยทำงาน ประจำปี 2562 กลุ่มเจ้าหน้าที่ ขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลาส 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ตึกหลวงพ่อคูณ เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการลดน้ำหนักกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรมฐานที่เกี่ยวกับอาหารและพลังงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการดูแลร่างกายตนเองเพื่อห่างไกลโรค

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.