ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.