ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ดาวน์โหลดไฟล์ : PDF