โรงพยาบาลหนองบุญมาก จัดอบรมอัคคีภัย ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ได้จัดอบรมการป้องกันและรับมืออัคคีภัย ให้กับบุคลากรภายในโรพยาบาลหนองบุญมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลหนองหัวแรต

เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอหนองบุญมาก พร้อมด้วยนายแพทย์สมบัติ วัฒนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมากและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอำเภอหนองบุญมาก (Emergency Operations Center, EOC) เตรียมความพร้อมป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมชั้น3 ตึกหลวงพ่อคูณฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอำเภอหนองบุญมาก (EOC) และการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ขอเชิญร่วมกิจกรรมคีตะมวยไทย ๑๐ ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนร่วมกิจกรรมคีตะมวยไทย ๑๐ ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุทธเวลา 15:30 น. ณ ลานเพลิน โรงพยาบาลหนองบุญมาก

กิจกรรมอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยทำงาน ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Dpac ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยทำงาน ประจำปี 2562 กลุ่มเจ้าหน้าที่ ขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลาส 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ตึกหลวงพ่อคูณ เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการลดน้ำหนักกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรมฐานที่เกี่ยวกับอาหารและพลังงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการดูแลร่างกายตนเองเพื่อห่างไกลโรค

อบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายชัยรัตน์ ทับทอง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองบุญมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกหลวงพ่อคูณฯ

อบรมโครงการฟื้นฟูช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์บุญญานุสรณ์ บำรุงเกาะ ได้เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการฟื้นฟูช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 8 และ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 โรงพยาบาลหนองบุญมาก

อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน กลุ่มโรงพยาบาลหนองบุญมาก

ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์วัชรพงษ์ พิมพา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน กลุ่มโรงพยาบาลหนองบุญมาก พร้อมทั้งคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองบุญมาก และได้ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วย

โรงพยาบาลหนองบุญมากรับการนิเทศเบื้องต้น จากทีมนิเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลหนองบุญมากรับการนิเทศเบื้องต้น จากทีมนิเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลหนองบุญมาก จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายแพทย์ภาณุวัฒน์ มหรรณพนที ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก พร้อมด้วยชมรมพ่อค้าอำเภอหนองบุญมาก ผอ.รพสต.บุคลากรโรงพยาบาลหนองบุญมาก ทำบุญปีใหม่ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ใส่บาตรอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเช้าถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนญาติสนิท มิตรสหาย กัลยาณมิตรทั้งหลายทุกท่านได้รับผลบุญนี้ด้วยกันเทอญ.