เชิญชวนลงทะเบียนพร้อมสั่งเสื้อเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

Download PDF : เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

กิจกรรม Big cleaning day บริเวณร้านค้าสวัสดิการ

วันนี้ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงจงรัก สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก นำบุคลากร Big cleaning day ร้านค้าสวัสดิการเพื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง และขอขอบพระคุณเทศบาลแหลมทองและเทศบาลหนองหัวแรตพร้อมทีมงานที่ให้การสนับสนุนรถฉีดน้ำมาช่วยทำความสะอาด ขอบพระคุณมากๆครับ

คปสอ.หนองบุญมาก และคณะกรรมการบริหาร ต้อนรับ แพทย์หญิงจงรัก สุวรรณรัตน์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.19 น. แพทย์หญิงจงรัก สุวรรณรัตน์ เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก โดยมีนายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขนครราชสีมา ชมรมผู้อำนวยการ รพช. หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอ ชมรมพ่อค้า บุคลากร รพ.ปักธงชัย บุคลากร รพ.หนองบุญมาก ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น.

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสำหรับบุคลากรใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสำหรับบุคลากรใหม่

โรงพยาบาลหนองบุญมาก รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9

วันนี้เวลา 14.30 น. นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์ ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขนครราชสีมาและคณะจากสาธารณสุขนครราชสีมา มาเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก.