ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์

โรงพยาบาลหนองบุญมาก ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

Download PDF : ยกเลิกประกาศ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.