ประกาศรับสมัครงาน…

ประกาศรับสมัครงาน…
โรงพยาบาลหนองบุญมากเปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก ดังนี้
.
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.- 16.30 น.( เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-330105-6 ต่อ 120

ขอเชิญชวนผู้มารับบริการทุกท่าน “นำถุงผ้า” มาใส่ยาที่ห้องจ่ายยา โรงพยาบาลหนองบุญมาก

งานประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มารับบริการทุกท่าน “นำถุงผ้า” มาใส่ยาที่ห้องจ่ายยา โรงพยาบาลหนองบุญมาก
..
#ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน_ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกกันนะคะ.