เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอหนองบุญมาก พร้อมด้วยนายแพทย์สมบัติ วัฒนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมากและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอำเภอหนองบุญมาก (Emergency Operations Center, EOC) เตรียมความพร้อมป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมชั้น3 ตึกหลวงพ่อคูณฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอำเภอหนองบุญมาก (EOC) และการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.