ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำวนวน 1 เครื่อง ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.