ประกวดราคาการซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก

โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกวดราคาการซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 4 เครื่อง ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกวดราคาซื้อเครื่อง X-ray เคลื่อนที่