ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตของงาน : Download
เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่อง : Download

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.