มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

ประกาศ มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
———————————————————–
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี่ : Download
———————————————————–

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

โรงพยาบาลหนองบุญมาก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
———————————————————–
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ : Download
———————————————————–

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

          ด้วยโรงพยาบาลหนองบุญมากมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่
นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนคราชสีมา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
———————————————————–
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ : Download
———————————————————–