แจ้งจำนวนโควตาพิเศษสำหรับโครงการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคเพื่อพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2564

หนังสือ แจ้งจำนวนโควตาพิเศษสำหรับโครงการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคเพื่อพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม Big cleaning day บริเวณร้านค้าสวัสดิการ

วันนี้ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงจงรัก สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก นำบุคลากร Big cleaning day ร้านค้าสวัสดิการเพื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง และขอขอบพระคุณเทศบาลแหลมทองและเทศบาลหนองหัวแรตพร้อมทีมงานที่ให้การสนับสนุนรถฉีดน้ำมาช่วยทำความสะอาด ขอบพระคุณมากๆครับ

คปสอ.หนองบุญมาก และคณะกรรมการบริหาร ต้อนรับ แพทย์หญิงจงรัก สุวรรณรัตน์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.19 น. แพทย์หญิงจงรัก สุวรรณรัตน์ เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก โดยมีนายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขนครราชสีมา ชมรมผู้อำนวยการ รพช. หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอ ชมรมพ่อค้า บุคลากร รพ.ปักธงชัย บุคลากร รพ.หนองบุญมาก ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น.

ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร