ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตของงาน : Download
เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่อง : Download

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ดาวน์โหลดไฟล์ : PDF